Sample Page

W tym miejscu mogą Państwo monitorować pracę naszej instalacji na tle aktualnych warunków pogodowych

Nasza instalacja składa się z 44 paneli monokrystalicznych(300 W), spiętych w dwa bloki połączone do dwóch niezależnych inwerterów o łącznej maksymalnej mocy znamionowej 13,2 W

Instalacja została uruchomiona 13.05.2019

Choć nie znajdujemy się w najbardziej nasłonecznionym obszarze Polski(mapa poniżej), od startu do końca grudnia 2019 wygenerowała dla nas 8474,9 kWh, przy 1436 słonecznych godzinach.

Dało to ponad 3200 PLN oszczędności oraz zapobiegło emisji 6885 kg dwutlenku węgla do atmosfery.


Źródłem pochodzenia danych atmosferycznych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Zobacz dzienne uzyski z poprzednich miesięcy:
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

INWERTER 1:

INWERTER 2: